This is the business we've chosen

Agorafolly, Europalia, Brussels (BE)

All photo's: Erwin van Amstel

This Is The Business We've Chosen 2007, site specific work for Square Breughel, Brussel (BE), storage equipment, stapled PVC fabric, metal, wood, 567 x 742 x 940 cm 

The specific qualities of Square Breughel echo in this installation. The square is a place for repose on café terraces but people also hurry through it on their way to work at the law courts above. In a matter of seconds, you can leave the square by means of a glass-sided lift that takes you to the upper city from where you have a breathtaking view of Brussels. I installed two eight-metre high shelving structures, like those used by industry for storage. The first shelf starts at a height of three metres so people can walk underneath. The shelves are filled with enormous, brightly coloured objects.

These objects are reproductions of graphical elements from popular TV game shows from several countries all over Europe. Tv game show elements are quite trivial objects, being seen everyday on national tv, and therefor carrying a huge amount of national identity. I mixed up pronounced characteristics of these objects and stripped them of words and numbers. As a result only form and colour remain. Depending on where you stand, you can view the collection as a whole (the lowest point of the square). Travelling to the highest point in the lift, the objects reveal themselves in quick succession on a different scale.

This Is The Business We've Chosen was my graduation project on the Sandberg Institute in 2008. Sacha Bronwasser wrote a tekst about the work in Dutch.

Ondanks de uitbundige kleuren en de herkenbare vormen is het afstudeerwerk ' This is the business we've chosen ' van Wouter Klein Velderman een stug beeld. Een metalen rek dat als een stellage uit een depot oprijst; de logo-of fruitautomaat-achtige vormen die op de schappen staan; zo ingewikkeld is het niet, en toch laat dit beeld zich niet 'lezen'. Op het Brusselse pleintje waar het staat loop ik er omheen en er onderdoor. Ik kijk omhoog en neem afstand, stap dan in de openbare lift die het laaggelegen plein met de hoger gelegen stad verbindt, en beweeg   omhoog en weer omlaag met uitzicht op de verschillende etages van het beeld.   Het biedt mooie aanzichten, maar blijft een wezensvreemd element. Ik zoek in mijn eigen depot naar aanknopingspunten; Claes Oldenburg, John Körmeling, Tobias Rehberger, Frank Mandersloot. Het raakt kant noch wal. Ik zoek naar aanknopingspunten in de omgeving, maar vindt eigenlijk alleen een verband tussen de etages en de lift op het plein. Het kunstwerk van Wouter Klein Velderman lijkt alleen op zichzelf. Dat is knap.

Stug ja, vreemd, niet passend en toch volkomen op zijn gemak - autonoom. Wouter Klein Velderman maakte er de laatste jaren meer van. Vaak, niet altijd, anecdotischer dan dit beeld. Camping, roltrap, aanhanger, vrachtwagen, bloemenstal  - dat zijn beelden die raken aan de alledaagse wereld van de economie. Van transport, geld verdienen, geld uitgeven, zaken doen, opslag en overslag van mensen en goederen. Het is niet genoeg ze zomaar naar de wereld van de kunst te transporteren. De versies die de kunstenaar maakt worden uit stof, zeil en hout opgetrokken, als vreemde familieleden van onze dagelijkse omgeving. Door hun nieuwe huid zie je ze opnieuw.

De kunstenaar neemt daarmee afstand van het oorspronkelijke nut en doel van het voorwerp en gaat aan de slag. Een bloemenstal wordt een aaneenschakeling van volumes, allemaal in hetzelfde materiaal uitgevoerd.

Belangrijker dan de vraag of het origineel nog herkenbaar is, is de vraag of de naden van de stof die hij gebruikt, naar binnen of naar buiten geslagen worden. Zo krijgt de oude vorm een nieuw gezicht en een ander ritme.

De andere, veel cryptischer vormen van tentstof die Wouter Klein Velderman maakte, vinden hun oorsprong elders, bijvoorbeeld in de kunst. Jeroen Bosch was zo'n inspiratiebron; wat eruit kwam waren grote, hevig gekleurde vormen van stof die om staketsels gespannen waren. Hier zie je de kunstenaar niet zoeken naar betekenis, maar naar vorm, verhouding en kleur.

Het afstudeerwerk ' This is the business we've chosen' bestaat al niet meer; het hout is verwerkt tot kleurige dozen en kisten die de kunstenaar nu in zijn atelier gebruikt. Hij vraagt zich af of het juist is een werk te vernietigen, of om te bouwen tot iets anders. Het gebeurde eerder: de stof van de tenten   die hij voor een eerder werk gebruikte wordt nog steeds en steeds weer tot andere beelden genaaid. Het is een praktische, rücksichtloze benadering van het eigen werk, die de blik van de kunstenaar noodgedwongen naar voren richt.

Wouter stelt zichzelf en anderen lastige vragen. Tegelijk kan hij uitstekend relativeren en schept hij bovendien merkbaar plezier in het maken van zijn beelden, die niet alleen goed nadenken maar ook doorzettingsvermogen en handwerk vergen. Zonder een zekere koppigheid, in conceptuele maar ook in letterlijke zin, gaat het niet. Van beide bezit deze kunstenaar meer dan genoeg.

Met plezier heb ik in enkele grote stappen de ontwikkeling van Wouter Klein Velderman kunnen volgen, die uit het Sandberg Instituut alles heeft gehaald wat er in zat. Hij is zijn opleiding voorbij gegroeid; hij is klaar. Naar voren is de enige mogelijke richting.

Sacha Bronwasser 2008

This Is The Business We've Chosen was my graduation project on the Sandberg Institute in 2008. Gijs Frieling wrote a tekst about the work.

The most important thing for an artist is to trust images and feelings. The images that come up in his mind and the positive feelings they arouse when he is planning on realising them. The sculptures and installations by Wouter Klein Velderman have the intuitive straightforwardness that for me reveals the true artist at work. He talks about his work in terms of what it is and how he is going to make it, never about what it should communicate. When he plans to make a couple of huge 3D versions from certain forms and figures on a Hieronymus Bosch painting from old tents, he does not bother to explain the relation between image and material. Tent cloth and pipes are the material he likes to work with at the moment and the Bosch imagery is what he would like to see. Meaning is for the poor of heart. Only when I asked him once to tell me what he would dream of making in ten years he answered that his ambition would be to make a large show that would arouse an immense feeling of disappointment for the public.

An artist should be able to disappear inside the execution of his plans. There are several ways to arrive at this point. One would be a meditative approach: to be able to direct all attention to hands and eyes. Another one is to plan things that in one way or the other are so large that they will consume you anyway.

In all his works Wouter clearly chooses the second path. Large plans followed by times of intense but cheerful work. I have had the pleasure to follow Veldermans development closely during the two years he worked at the Sandberg and I am impressed and delighted by the speed and swiftness of it.

"This is the business we have chosen" Is a temporary sculpture for a relatively narrow, rectangular, uneven public square in Brussels. It is made in the context of "Europalia" a public art festival for young artists from all EU countries. The work consists of two storage constructions that are filled like bookshelves with thick but flat, multicoloured forms. These are commodities, products that appear to be unique but which are put together from a small set of variables. The fact that they can be read as a critique on the precooked format of the show is a component but not the most important quality of the sculpture. The work engages on different levels with the formal and functional attributes of its surroundings. It resembles the city elevator, which is situated at the top end of the square in constructive appearance and in the sense of the elevated objects. The colours work like a harsh echo from the different pastel stucco facades. With this work Velderman succeeds to make a public sculpture that to a large extend blends in with the environment without being ephemeral, vague or camouflaged in any sense. I consider that as a major achievement.

Gijs Frieling, (at that time) director W139

This project was made possible with the help of Mondriaan Fund.