Insectenhotel Stein 004 / 042

250,00

1 in stock

SKU: Insectenhotel Stein 001 / 042-1-1-1 Category:

Description

-For English please scroll down-

Insectenhotel Stein 004 / 042
Dit kunstwerk maakt deel uit van de landschapsinstallatie ‘Op visite bij Buckhorst’.
Een kunstwerk ter gelegenheid van de IJsselbiënnale 2023

Wouter Klein Velderman, Deventer 1979

Wellicht kijkt u op dit moment vanaf de Zalkerdijk uit over Landgoed Buckhorst, terwijl achter u het IJsselwater zich richting Kampen beweegt. Als u op deze plek zou staan, maar dan in het jaar 1841, dan zou u getuige zijn van de sloop van de Havezate Buckhorst. Vandaag resteert alleen nog de met riet overgroeide gracht die aangeeft waar de Havezate ooit stond.

Beeldend kunstenaar Wouter Klein Velderman plaatste ter gelegenheid van de IJsselbiënnale de plattegrond van havezate Buckhorst terug in het landschap, exact op de plek waar het immense bouwwerk ooit stond.

Omdat er in heel Nederland over de afgelopen eeuwen veel illustere kastelen, hofsteden en havezaten zijn verdwenen, organiseert Klein Velderman een feestelijke reünie voor negen afgebroken Nederlandse kastelen, nu heel even weer zichtbaar op Landgoed Buckhorst.

Kijkt u vanaf de dijk richting het zuiden, dan ligt direct voor u, deels verscholen onder oude eiken: Kasteel Stein, ooit een imposant kasteel in de provincie Limburg.

Iedere hoekpaal van het immense bouwwerk is voorzien van feloranje vest.
Op, aan en in die mantels nestelen zich tussen juni en september ontelbare insecten en andere kleine beestjes.
Kasteel Stein transformeert langzaam naar Insectenhotel Stein!

Half september loopt de IJsselbiënnale op z’n einde en mogen alle 42 feloranje insectenhotels uitvliegen naar tuinen van bezoekers van de IJsselbiënnale. Door insecten in uw tuin de mogelijkheid te geven zich te voeden en voort te planten, stimuleert u mede de biodiversiteit waardoor er betere of überhaupt bestuiving van gewassen kan plaatsvinden en plaaginsecten minder kans krijgen om overlast te veroorzaken.

Altijd al een sculptuur van Wouter Klein Velderman in uw eigen tuin gewild?

Insectenhotel Stein 004 / 042 is nu te koop!

Uw aankoop bestaat uit:
Een feloranje Insectenhotel Stein 004 / 042 een kunstwerk van Wouter Klein Velderman voor de IJsselbiënnale 2023.
Ieder werk is uniek.
H75xB50xD50 cm (afmetingen kunnen iets afwijken)
Genaaid en gelast PVC doek (vrachtwagendoek), stro, op A4 papier geprinte bouwtekening van de dragende constructie: de staande balk met dwarsbalk.

Niet meegeleverd:
De staande balk (±80x100mm 240cm) met dwarsbalk (±70x50mm 25cm), die als dragende constructie van het kunstwerk dient, wordt niet meegeleverd.

-Prijs is inclusief verzending/ bezorging binnen Nederland.
-Het hotel komt na 17 September 2023 zo snel mogelijk naar u toe. Per post in een geschikte doos.
-Anders dan u misschien gewend bent in een hotel, wordt dit hotel niet eerst schoon gemaakt, zodat er geen insecten vroegtijdig zullen uitchecken.

===

Insect Hotel Stein 004 / 042
This artwork is part of the landscape installation ‘Op visite bij Buckhorst’.
An artwork for the occasion of the IJsselbiënnale 2023.

Wouter Klein Velderman, Deventer 1979

Perhaps you are currently looking out over Landgoed Buckhorst from Zalkerdijk, while behind you, the IJssel River flows towards Kampen. If you were standing in this spot, but in the year 1841, you would witness the demolition of Buckhorst Manor. Today, only the reed-covered moat remains, indicating where the manor once stood.

Visual artist Wouter Klein Velderman placed the floor plan of Buckhorst Manor back into the landscape on the occasion of the IJsselbiënnale, exactly where the immense structure once stood.

Since many illustrious castles, manor houses, and country estates have disappeared throughout the Netherlands over the past centuries, Klein Velderman is organizing a festive reunion for nine demolished Dutch castles, now briefly visible again at Buckhorst Estate.

If you look south from the dike, directly in front of you, partly hidden under old oaks, you will find Stein Castle, once an imposing castle in the province of Limburg.

Each corner post of the immense structure is equipped with a bright orange vest. Countless insects and other small creatures nestle on, in, and around these mantles between June and September.
Stein Castle slowly transforms into Insect Hotel Stein!

By mid-September, the IJsselbiënnale will come to an end, and all 42 bright orange insect hotels will be allowed to fly out to the gardens of IJsselbiënnale visitors. By providing insects in your garden with the opportunity to feed and reproduce, you contribute to biodiversity, enabling better or even any pollination of crops and reducing the chance of pest insects causing nuisance.

Have you always wanted a sculpture by Wouter Klein Velderman in your own garden?

Insect Hotel Stein 004 / 042 is now available for purchase!

Your purchase includes:
A bright orange Insect Hotel Stein 004 / 042, an artwork by Wouter Klein Velderman for the IJsselbiënnale 2023.
Each piece is unique.
H75xW50xD50 cm (dimensions may vary slightly)
Sewn and welded PVC canvas (truck tarpaulin), straw, printed A4 paper construction drawing of the supporting structure: the vertical beam with crossbeam.

Not included:
The vertical beam (±80x100mm 240cm) with crossbeam (±70x50mm 25cm), which serves as the supporting structure of the artwork, is not included.

-Price includes shipping/delivery within the Netherlands.
-The hotel will be delivered to you as soon as possible after September 17, 2023, by mail in a suitable box.
-Unlike what you may be used to in a hotel, this hotel will not be cleaned first to prevent insects from checking out prematurely.

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 80 × 80 × 40 cm